کانال رسمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت:

 

====================================

 

نحوه استفاده از سامانه ایمیل دانشگاه تبریز

جهت کسب اطلاعات لازم و آشنایی با نحوه استفاده از ایمیل آکادمیک به وب سایت زیر مراجعه نمایید.

http://tabrizu.ac.ir/fa/page/168
 

====================================

**  فهرست الفبایی و چکیده پایان نامه های موجود در

      دانشکده  مهندسی شیمی و نفت

 

** لیست کتب موجود در کتابخانه دانشکده مهندسی شیمی و نفت 

 

====================================

 
 
 
 

 

======================================================

 

 

==================================

 

دعوت به تشکیل تیم دوم کمیکار (Chem-E-Car)

آن دسته از دانشجویان مهندسی شیمی و نفت ترم 5 

و بالاتر که تمایل به تشکیل تیم کمیکار دوم دانشکده را  دارند ،می توانند به دفتر آقای دکتر احمدلو واقع در دانشکده مهندسی شیمی و نفت مراجعه نمایند.