به اطلاع می رسانیم علاقه مندان به کار دانشجویی در سایت کامپیوتری تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی و نفت به مدیر وب سایت دانشکده،

آقای دکتر احمدلو به اتاق 11  واقع در سالن شیشه ای مراجعه کنند.

(تاریخ شروع کارآموزی 96/7/1  از ساعت 9 الی 16

می باشد،لطفا قبل از این تاریخ مراجعه شود.)

 

 

 

 

دعوت به تشکیل تیم کمیکار (Chem-E-Car)

آن دسته از دانشجویان مهندسی شیمی و نفت ترم 5 

و بالاتر که تمایل به تشکیل تیم کمیکار دارند ،می توانند

به دفتر آقای دکتر احمدلو واقع در دانشکده مهندسی

شیمی و نفت مراجعه نمایند.