به اطلاع می رسانیم علاقه مندان به کار دانشجویی در سایت کامپیوتری تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی و نفت به مدیر وب سایت دانشکده،

آقای دکتر احمدلو به اتاق 24  واقع در سالن شیشه ای دانشکده حداکثر تا تاریخ 96/4/15 مراجعه کنند.​

 


 

 

 

 

 

 

 

  • سخنرانی علمی در خصوص موضوعات تحقیقاتی دانشگاه curtin  استرالیا

 

  • اطلاعیه مهم انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد(جهت اطلاع به امور آموزشی مراجعه فرمایید.)

 

  • قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال 1395: جهت دریافت فایل اصلاحیه و نهایی استاد راهنمای خود به امور آموزشی مراجعه فرمایید.

....