استاد مشاور انجمن علمی مهندسی شیمی و نفت

تعداد بازدید:۱۹۹۸

 

 

استاد مشاور انجمن علمی مهندسی شیمی و نفت

سال سال تحصیلی

دکتر سید جمال الدین پیغمبردوست

مهرماه 1392 تا مهرماه 1395

دکتر مجید احمدلوی داراب

مهرماه 1395 تا مهرماه 1398

دکتر مرتضی قلی زاده

مهرماه 1398 تا بحال

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۳۹۸