دبیران

لیست دبیران و اساتید مشاور انجمن علمی مهندسی شیمی

 

استاد مشاور انجمن علمی

سال تحصیلی

  و نام   نام خانوادگی

دکتر مجید احمدلوی داراب

1397-98

دارابی نژند-بهمن 

 

 

 

 

اعضای انجمن علمی مهندسی شیمی در سال تحصیلی 96-1395

 

سال ورودی

نام خانوادگی و نام

دانشجوی دکتری95

ابراهیمی فرشچی-مهدی

کارشناسی 93

محمدیان سودمند-احمد

کارشناسی 93

نجات بخش-سیامک

کارشناسی 94

ظهوریان-پویا

کارشناسی 96

ارباب زاده-امید

کارشناسی ارشد 95

دارابی نژند-بهمن

کارشناسی 96

پورمحمدتقی-سجاد

 

 

 

آخرین ویرایش۱۹ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۷۹۵