دانشجویان دکتری

 

نام و نام خانوادگی

ورودی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

وضعیت تحصیل

ایمیل

1

محمد رزاقی خسرقی

91

-

دکتر کریمی

در حال تحصیل

mrazzaghi@rocketmail.com

2

جلال بابایی متین

91

-

دکتر حسینی

در حال تحصیل

Jalal.babaei@gmail.com

3

حمید قصاب‌زاده

91

-

دکتر نیائی

در حال تحصیل

h.ghassabzadeh@gmail.com

4

علی ترجمان‌نژاد


اطلاعات بیشتر

91

 کاهش کاتالیستی انتخابی اکسیدهای نیتروژن توسط کاهنده مونوکسید کربن با استفاده از نانوکاتالیستهای پروسکیتی: طراحی و بهینه سازی کاتالیست و مدل­سازی سینتیکی

دکتر فرضی-دکتر نیائی

در حال تحصیل

ali_tarjoman@yahoo.com

5

ندا کلانتری

 93

دکتر نیائی

در حال تحصیل

nedakalantary@yahoo.com

6

مهسا بابایی

اطلاعات بیشتر

93

 بیوتکنولوژی تولید آنزیم های دارویی

 

دکتر فرضی

در حال تحصیل

mahsababaei@tabrizu.ac.ir

7

علیرضا رحیمی 

93

دکتر کریمی

در حال تحصیل

 

 

8

حمید دیداری 

 93

 -

دکتر فرضی

در حال تحصیل

hamid341d@gmail.com

9

محبوبه اجتماعی

94

 -

دکتر نیائی

در حال تحصیل

 

10

سیما مجیدی

اطلاعات بیشتر

94

شبیه سازی دینامیک مولکولی

دکتر عرفان نیا 

در حال تحصیل

che.majidi@gmail.com

11

پریسا محمد زاده پاکدل

اطلاعات بیشتر
 

94

 -

 

دکتر پیغمبردوست

در حال تحصیل

Parisa.mohammadzadeh90@gmail.com

 

آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۴۵۷۳