آزمایشگاه پژوهشی مهندسی فرایند و پلیمر

 

آزمایشگاه مهندسی فرایند و پلیمرسیال سازی

  • سیال سازی مواد نانو متری

  • بهبود سیالیت نانومواد
  • جذب و ذخیره سازی CO2
  • مدل سازی رفتار سیال شدن نانو مواد 

پلیمر

 دستگاه سیال سازی نانو مواد

این دستگاه به منظور سیال سازی نانو مواد استفاده می­شود. به گونه­ای که گاز سیال سازی (نیتروژن) با عبور از یک توزیع کننده منجر به سیال سازی نانو مواد می­شود.

 هدف استفاده از دستگاه:

  • بررسی بهبود فرآیند سیال سازی کلوخه های نانو ذارات

  • بررسیفرایند جذب دی­­­اکسید­کربن و نیز واکنش­های گاز-جامد

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

آخرین ویرایش۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۱۹۶۹