آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی فرایند به کمک کامپیوترمهندسی فرآیند به کمک کامپیوتر CAPE 

  • مدل سازی سیستم های بیوفیزیکی و شیمیایی

  • شبیه سازی فرآیندها

  • بهینه سازی مهندسی فرآیند

آخرین ویرایش۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۱۵۴۳