آزمایشگاه بیو تکنولوژِی

آزمایشگاه بیوتکنولوژی  • پروژه های تحقیقاتی درباره ی زمینه های باکتریایی و آنزیمی فرآیندهای مهندسی شیمی

  • تولید CMC

 

Shaker Incubator

یکی از کاربرد­های این دستگاه شامل هم­زدن محلول­های مختلف است که میزان دور و دمای محیط داخلی آن قابل تنظیم است. دستگاه به نحوی درست شده است که محیط داخلی آن ایزوله باشد.

از کاربرد­های این دستگاه در آزمایشگاه بیوتکنولوژی جهت تهیه کاتالیست­ها، کشت قارچ­ها و میکروب­ها است. به دلیل مشخصات ذکر شده، دستگاه محیط مناسبی برای انجام واکنش­های مختلف است.


 

Fixed and Fluidized Bed

این دستگاه ساخت شرکت Armfield انگلستان است و از سیستم­های مایع و گاز پشتیبانی می­کند. یکی از ویژگی­های این دستگاه دارا بودن دبی سنج و فشار سنج است.

 

 

Packed Bed Reactor

این راکتور برای حذف با استفاده از کاتالیست­های هتروژن Kissiris و آنزیم گلوکز اکسیداز استفاده می­شود. محلول رنگی از قسمت پایینی راکتور وارد شده و پس از گذر از توزیع کننده از میان ذرات کروی کاتالیست عبور کرده  و در حین عبور با کاتالیست­ها واکنش می-دهد و از قسمت بالایی دستگاه خارج می­شود. در بازه ­های زمانی معین با نمونه­ گیری میزان حذف رنگ محلول مشخص می­شود.

 

 

 

اسپکتروفتومتر


این دستگاه برای تعیین غلظت محلول­های رنگی به کار می­رود. اساس کار این دستگاه با جذب نور است. به­وسیله جذب نور و با استفاده از منحنی کالیبراسیون غلظت محلول­های رنگی به دست می­آید. در این آزمایشگاه برای تعیین سرعت واکنش و تعیین درصد حذف رنگ کاربرد دارد.

 

 

 

آخرین ویرایش۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۲۰۶۶