دانشجویان کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۴۵۱۱
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود گرایش استاد راهنما عنوان پایان نامه وضعیت تحصیل
1 بهاره فیضی افشار 95 طراحی فرآیند - پردیس دکتر علی فرضی بهینه‌سازی و کنترل فرآیند تقطیر واکنشی تولید ایزوپروپانول از هیدرولیز پروپیلن در حال تحصیل
2 نگار مددیان بزرگ 95 طراحی فرآیند - پردیس دکتر حسن اقدسی نیا بررسی روش‌های مختلف گرانول‌سازی خاک رس ایرانی برای حذف کروم III از پساب در راکتورهای غیرپیوسته و بستر سیال در حال تحصیل
3 امیر حسن زاده 95 طراحی فرآیند دکتر حمید عرفان نیا - دکتر افضل کریمی برعملکرد غشاهای نانومتخلخل زئولیتی نوع DDR و CHA برای جداسازی گازها با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی در حال تحصیل
4 میلاد سلطانی 95 طراحی فرآیند دکتر فرضی - دکتر علیرضا استاد رحیمی استخراج همی سلولز از ساقه جو و تهیه کامپوزیت زئولیتهای طبیعی-همی سلولز با هدف حذف آلایندگی رنگ صنعتی  در حال تحصیل
5 فرناز افراسیابی 96 طراحی فرآیند - پردیس دکتر موسی محمدپورفرد   در حال تحصیل
6 پروانه خلعتی بارنجی 96 طراحی فرآیند دکتر مریم طهماسب پور حذف فلزات سنگین از پساب‌های صنعتی توسط فرآیند نوین کریستالی شدن و بررسی پارامترهای موثر بر راندمان آن در حال تحصیل
7 عطیه آقایی سروری 96 طراحی فرآیند دکتر سعید زیالی هریس - دکتر موسی محمدپورفرد مدلسازی عملکرد جریان سیال روانکار در کنتورهای توربینی گاز در حال تحصیل
8 فاطمه رضایی 96 طراحی فرآیند دکتر موسی محمدپورفرد طراحی و شبیه‌سازی سیستم تولید همزمان توان و حرارت با قابلیت جداسازی آلاینده کربن دی‌اکسید بر پایه پیل سوختی کربنات مذاب و حلقه کلسیم با سوخت زغال سنگ در حال تحصیل
9 امیرسپهر سوری 96 طراحی فرآیند دکتر حمید عرفان نیا - دکتر ناصر ارسلانی سنتز و بررسی استفاده از نانوذرات در نانوسیالات جهت بهبود انتقال جرم در فرآیند جذب گاز دی‌اکسید کربن در حال تحصیل
10 المیرا قرقره چی 96 طراحی فرآیند دکتر سید جمال الدین پیغمبردوست سنتز و ارزیابی هیدروژل‌های نانوکامپوزیتی بر پایه کربوکسی متیل سلولز پیوندی با اکریل آمید حاوی نانوذرات پایه کربنی برای تصفیه پساب های صنعتی در حال تحصیل
11 محمد کنگری تازه کندی 96 طراحی فرآیند دکتر مجید احمدلوی داراب بررسی تجربی تأثیرات تزریق ناپایای شعاعی در جابجایی امتزاج ‌ناپذیر سیال - سیال در سیستم هله - شاو سل در حال تحصیل
12 مهران سلمانی شادباد 96 طراحی فرآیند دکتر علی فرضی   در حال تحصیل
13 گلناز شجری سفیده خوان 96 طراحی فرآیند دکتر مرتضی قلی زاده مطالعه اثر کاتالیزور بیوچار بر روی فرآیند پیرولیز تایر فرسوده جهت تولید سوخت در حال تحصیل
14 سیامک طراوت قوشچی 96 طراحی فرآیند دکتر حسن اقدسی نیا شبیه سازی اثر غلظت CO2 و O2 در مجاورت رطوبت موجود در گاز بر نرخ خوردگی داخل لوله‌ها در حال تحصیل
15 کریم غفاری لیواری 96 طراحی فرآیند دکتر مجید احمدلوی داراب شبیه‌سازی ازدیاد برداشت نفت با استفاده از تزریق بخارآب همراه با نانوذره حین تغییر فاز در یک محیط متخلخل دوبعدی در حال تحصیل
16 مهسا محمدپور چناقلو 96 طراحی فرآیند دکتر موسی محمدپورفرد بررسی ترمودینامیکی و زیست محیطی سیستم تولید همزمان توان، حرارت، برودت و هیدروژن بر پایه پیل سوختی اکسید جامد در حال تحصیل
17 فرید آتشی 96 طراحی فرآیند دکتر علیقلی نیایی بررسی نحوه کراکینگ ترموشیمیایی پلی‌اتیلن ترفتالات در فرآیند پیرولیز کاتالیزوری توسط زئولیت در حال تحصیل
18 عباس ابراهیمی 96 طراحی فرآیند دکتر علی فرضی شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی فرایند جداسازی دی اکسید کربن از گاز طبیعی در یک تماس دهنده غشایی لوله های توخالی گاز- مایع در حال تحصیل
19 مهدی امیری قشلاق 96 طراحی فرآیند دکتر علیقلی نیایی شبیه‌سازی و بررسی فنی و اقتصادی فرآیند تبدیل متانول به پروپیلن (MTP) در حال تحصیل
20 مهسا بزاز دهخوارقانی 96 طراحی فرآیند دکتر حسن اقدسی نیا تصفیه پساب‌های حاوی آلاینده مونواتیلن گلیکول به روش جذب با استفاده از جاذب آلفا سلولز اصلاح شده در حال تحصیل
21 رضا تعبیری علیایی 96 طراحی فرآیند دکتر علی فرضی   در حال تحصیل
22 مصطفی جسور قره باغ 96 طراحی فرآیند دکتر مریم طهماسب پور بررسی اثر افزودن نانوذرات بر فرآیند جذب دی‌اکسید کربن توسط محلول‌های آمینی در حال تحصیل
23 فردین ستاری 96 طراحی فرآیند دکتر مریم طهماسب پور مدل‌سازی فرآیند جذب دی‌اکسید کربن در راکتور کربناتور چرخه کلسیم با تأکید بر هیدرودینامیک بستر سیال و خصوصیات جاذب در حال تحصیل
24 زهرا کریمی شعار 96 پلیمر دکتر سعید زینالی هریس پیش‌بینی مقاومت حرارتی رسوب و لجن ماکرومولکول بر روی کویل هیترهای ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز CGS در حال تحصیل
25 فاتح کریم زاده حلیمی 96 پلیمر دکتر سید جمال الدین پیغمبردوست سنتز و ارزیابی هیدروژل‌های نانوکامپوزیتی بر پایه سدیم آلژینات پیوندی با اکریل آمید حاوی نانوذرات پایه کربنی برای تصفیه پساب های صنعتی در حال تحصیل
26 صبا فداکار 96 محیط زیست - پردیس دکتر علی فرضی   در حال تحصیل
27 آیدا وهاب کیا 96 محیط زیست دکتر لیلا خازینی   در حال تحصیل
28 نگین تنباکوچی مقدمی 96 محیط زیست دکتر مرتضی قلی زاده بررسی فرآیند پیرولیز کاتالیزوری کیسه‌های پلاستیکی در حضور کاتالیزور بیوچار جهت تبدیل آن به سوخت مایع و اندازه‌گیری میزان آلودگی تولیدی فارغ التحصیل
29 فائزه خدایی 96 محیط زیست دکتر مرتضی قلی زاده بررسی اثرات محیط زیستی تأثیر افزودن کاتالیزور بیوچار در فرآیند پیرولیز چوب در حال تحصیل
30 طاهره دانااناری 96 محیط زیست دکتر مجید احمدلوی داراب مطالعه تجربی عملکرد کالکتور خورشیدی استوانه‌ای و مقایسه آن با عملکرد کالکتورهای صفحه تخت در حال تحصیل
31 محمود کریملو 96 محیط زیست دکتر لیلا خازینی   در حال تحصیل
32 رضا انصاری سردرود 96 محیط زیست دکتر علیقلی نیایی شبیه‌سازی و بررسی فنی و اقتصادی فرآیند DeNOx با سیستم SCR در یک واحد نیروگاهی منتخب در حال تحصیل
33 مصطفی جهانگیرزاده 97 طراحی فرآیند دکتر حمید عرفان نیا   در حال تحصیل
34 نگین کریم زاده باجگیران 97 طراحی فرآیند دکتر حمید عرفان نیا   در حال تحصیل
35 فاطمه مختارزاده 97 طراحی فرآیند دکتر مریم طهماسب پور   در حال تحصیل
36 مینا محمدزاده 97 طراحی فرآیند دکتر حمید عرفان نیا   در حال تحصیل
37 عاطفه احسانی ساربانقلی 97 طراحی فرآیند دکتر حسن اقدسی نیا   در حال تحصیل
38 توحید حسینی 97 طراحی فرآیند دکتر علیقلی نیایی   در حال تحصیل
39 علیرضا حسن‌زاده دیزج 97 طراحی فرآیند دکتر علیقلی نیایی   در حال تحصیل
40 سعید شیخی 97 طراحی فرآیند دکتر حسن اقدسی نیا - دکتر سید جمال الدین پیغمبردوست   در حال تحصیل
41 سید میلاد حیسنی 97 طراحی فرآیند دکتر مرتضی قلی زاده اثر همراه سازی تایر بر روی خواص محصولات در پیرولیز کاتالیزوری (زئولیت) چوب صنوبر در حال تحصیل
42 فرشاد عطایی 97 طراحی فرآیند دکتر مرتضی قلی زاده بررسی تأثیرات گازهای حامل مختلف در پیرولیز کاتالیزوری پلی اتیلن ترفتالات در حضور کاتالیزور زئولیت در حال تحصیل
43 ثمینه رستمی 97 طراحی فرآیند دکتر مجید احمدلوی داراب   در حال تحصیل
44 علیرضا اکبرزاده 97 طراحی فرآیند دکتر مجید احمدلوی داراب مطالعه تجربی قابلیت ذخیره سازی انرژی حرارتی توسط کالکتور خورشیدی صفحه تخت حاوی خاک در مقیاس آزمایشگاهی در حال تحصیل
45 سعید ملکیان 97 طراحی فرآیند دکتر مجید احمدلوی داراب بررسی تجربی تاثیرات تزریق شعاعی در جابجایی سیال-سیال امتزاج ناپذیر سیالات غیرنیوتنی در سیستم سلول هله-شاو در حال تحصیل
46 سجاد رضایی 97 طراحی فرآیند دکتر مجید احمدلوی داراب   در حال تحصیل
47 فرشاد احمدیلر 97 طراحی فرآیند دکتر لیلا خازینی   در حال تحصیل
48 امین مرشدی 97 طراحی فرآیند دکتر لیلا خازینی   در حال تحصیل
49 سینا فرش‌نما 97 طراحی فرآیند دکتر علی فرضی   در حال تحصیل
50 شبنم حسین اوغلی 97 طراحی فرآیند دکتر علی فرضی   در حال تحصیل
51 رسول نجفی انامق 97 طراحی فرآیند دکتر موسی محمدپورفرد طراحی و تحلیل ترمودینامیکی و اقتصادی سیستم تولیدی چندگانه خورشیدی با سیستم خنک کننده ترموسیفونی در حال تحصیل
52 حمیدرضا حدادی 97 طراحی فرآیند دکتر سعید زینالی - دکتر موسی محمدپورفرد   در حال تحصیل
53 مهدی علی‌پوری پرویزیان 97 طراحی فرآیند دکتر سعید زینالی - دکتر موسی محمدپورفرد   در حال تحصیل
54 سما اسماعیلی 97 طراحی فرآیند دکتر سعید زینالی افزایش راندمان حرارتی مبدل های حرارتی با استفاده از نانوسیال در حال تحصیل
55 حامد  عبادیان ایری علیا 97 طراحی فرآیند دکتر سعید زینالی - دکتر موسی محمدپورفرد   در حال تحصیل
56 نازنین کریمی بختیار 97 طراحی فرآیند دکتر سعید زینالی - دکتر موسی محمدپورفرد   در حال تحصیل
57 پریسا حیدری 97 پلیمر دکتر حمید عرفان نیا   در حال تحصیل
58 مریم نوری 97 پلیمر دکتر مریم طهماسب پور   در حال تحصیل
59 رضا آمان 97 پلیمر دکتر علیقلی نیایی   در حال تحصیل
60 ابوالفضل صادقی آذرشربیانی 97 پلیمر دکتر سید جمال الدین پیغمبردوست   در حال تحصیل
61 حمزه خاتونی 97 پلیمر دکتر سید جمال الدین پیغمبردوست   در حال تحصیل
62 فاطمه یوسفی 97 پلیمر دکتر سعید زینالی - دکتر موسی محمدپورفرد   در حال تحصیل
63 جواد وهبی 97 پدیده‌های انتقال دکتر مریم طهماسب پور   در حال تحصیل
64 میلاد ایران‌وندی 97 پدیده‌های انتقال دکتر مریم طهماسب پور   در حال تحصیل
65 یوسف کرامتیان 97 پدیده‌های انتقال دکتر مرتضی قلی زاده اثر همراه سازی پلی اتیلن ترفتالات بر روی خواص محصولات در پیرولیز کاتالیزوری (زئولیت) چوب صنوبر در حال تحصیل
66 شبنم ضیایی سقین‌سرا 97 پدیده‌های انتقال دکتر لیلا خازینی   در حال تحصیل
67 پریسا یوسفیان 97 محیط زیست دکتر حسن اقدسی نیا   در حال تحصیل
68 پوریا پارسا 97 محیط زیست دکتر حسن اقدسی نیا   در حال تحصیل
69 فاطمه بایبوردی 97 محیط زیست دکتر علیقلی نیایی   در حال تحصیل
70 سپیده به نام 97 محیط زیست دکتر مرتضی قلی زاده اثر همراه سازی پلی اتیلن بر روی خواص محصولات در پیرولیز کاتالیزوری (زئولیت) چوب صنوبر در حال تحصیل
71 میثم اشرفی والا 97 محیط زیست دکتر سعید زینالی - دکتر موسی محمدپورفرد   در حال تحصیل
72 لیلا محبوبیان 97 طراحی فرآیند (پردیس) دکتر حمید عرفان‌نیا   در حال تحصیل
73 امیررضا جعفری منور 97 پلیمر (پردیس) دکتر سید جمال الدین پیغمبردوست   در حال تحصیل
74 علی اکبر عبدل‌زاده 97 پلیمر (پردیس) دکتر مریم طهماسب‌پور   در حال تحصیل
75 صدف جوادی پورافسری 97 محیط زیست (پردیس) دکتر مجید احمدلوی داراب- دکتر علیقلی نیایی   در حال تحصیل
76 کمال رحمن احمد 97 طراحی فرآیند دکتر لیلا خازینی   در حال تحصیل
آخرین ویرایش۲۷ آبان ۱۳۹۸