دانشجویان کارشناسی ارشد

 

نام خانوادگی - نام

گرایش

ورودی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

وضعیت تحصیل

1

امجدی- امید

پیشرفته

93

بهبود فرایند سیال سازی ذرات Ca(OH)2 توسط نانوذراتSiO2 به منظور استفاده در فرایند ذخیره سازی CO2

دکترطهماسب پور دکتر اقدسی نیا

-

فارغ التحصیل

2

سلطانزاده شهابی- ناصر

پیشرفته

93

اصلاح شبکه مبدل های حرارتی به روش ترکیبی الگوریتم جستجوی هارمونی و برنامه ریزی خطی با در نظر گرفتن افت فشار

دکتر فرضی

-

در حال تحصیل

3

 

منصفی خسروشاهی- مریم

 

 

 

پیشرفته

 

 

93

شبیه سازی دینامیکمولکولی رفتار نانو سیستم چند عاملی متصل شده به آپتامر در درمان هدفمند سرطان تخمدان

دکتر عرفان نیا

دکتر یدالله امیری

در حال تحصیل

4

 

کلانتری اسگویی- شهرزاد

 

 

پیشرفته

 

 

93

بررسی و مدل سازی ریزگردهای منتشر در کلان شهر تبریز تهیه نقشه انتشار و ارائه راهکارهایی برای کنترل آن

 

دکتر خازینی

 

 

دکتر بختیار فیضی زاده

 

در حال تحصیل

5

 

 

  نظری-سعیده

 

 

 

 

 

 

پلیمر

 

 

 

93

تولید پلیمر پلی هیدروکسی الکانوات به کمک گونه بومی استرپتومایسس و شناسایی خواص آن

 

 

 

دکتر علی فرضی

 

 

 

دکتر علیرضا دهناد

 

در حال تحصیل

 

6

عبدالحسین زاده - مریم

پلیمر

93

ارزیابی رفتار هیدروژل های نانو کامپوزیتی حاوی نانو مواد

 

دکتر پیغمبر دوست

 

دکتر عرفان نیا

در حال تحصیل

7

مصایبی - ندا

پلیمر

93

بررسی اثر اصلاح ذرات دوده کربن Carbon Blackبر روی خواص الکتریکی چسب نانو کامپوزیتی

 

دکتر پیغمبر دوست

 

دکتر ایرج احد زاده

در حال تحصیل

8

فرجادیفر- الهام

پلیمر

93

مدل سازی دینامیکی و بهینه سازی فرایند کاتالیستی تبدیل متانول به پروپیلن

 

دکتر فرضی

 

 

دکتر نیایی

 

در حال تحصیل

9

 

نطقی اسکویی-فاطمه

 

فرایند

 

93

بررسی حذف فلزات سنگین از پسابها با استفاده از نانو رس هاو خاک های رس طبیعی

 

دکتر اقدسی نیا

 

دکتر کریمی

در حال تحصیل

10

علی زاد - ایلقار

فرایند

93

مطالعه محاسبات رهش دارو از نانو سیستم چند عامل در درمان هدفمند سرطان تخمدان

 

دکتر عرفان نیا

 

 

دکتر یدالله امیری

 

در حال تحصیل

11

شکوری- خلیل

فرایند

93

 

-

 

-

 

-

 

در حال تحصیل

12

پیشه ورز - گیتی

فرایند

93

مطالعه چسبندگی مواد پلیمری به نانو ساختار های کربنی در سلولهای خورشیدی با استفاده از شبیه سازی مولکولی

 

دکتر عرفان نیا

 

 

دکتراسماعیل

زمین پیما

در حال تحصیل

13

 

رحیم وندی نوعپور- یعقوب

 

فرایند

 

 

93

 

 

بررسی بهبود فرآیند سیال سازی کلوخه های نانو ذرات و نقش استفاده از الکها

 

دکترطهماسب پور

 

 

دکتر تیموری مفرد

 

 

در حال تحصیل

 

14

معتبریان- خدیجه

فرایند

93

-

-

-

در حال تحصیل

15

برزگر- نویده

 

فرایند

94

-

-

-

در حال تحصیل

16

پورمند - سعید

فرایند

94

-

-

-

در حال تحصیل

17

 

جعفرزاده-رقیه

 

فرایند

 

94

 

شبیه سازی دینامیک مولکولی نمک زدایی آب با استفاده از غشاهای نانو متخلخل بورنیترید ، سیلیکون کاربید و گرافن

 

دکتر عرفان نیا

دکتر جعفر عظمت

-

در حال تحصیل

18

شعبانی مهر-ابوالفضل

فرایند

 

94

-

-

-

در حال تحصیل

19

 

واعظی-مهسا

 

فرایند

94

شبیه سازی و بهینه سازی فرایند تولید مس به روش پیرومتالورژی

دکتر فرضی

-

در حال تحصیل

20

احمدی گورچین-علی

 

فرایند

94

-

-

-

در حال تحصیل

21

 

عظیمی-بابک

 

فرایند

94

اصلاح شیمیایی ساختار جاذب CaO با مواد افزودنی در مقیاس نانومتری به منظور بهبود  عملکرد آن در فرایند جذب CO2

 

دکتر طهماسب پور

 

دکتر نیائی

در حال تحصیل

22

مشینچی-پریسا

فرایند

94

-

-

-

در حال تحصیل

23

محمدفام-یعقوب

فرایند

94

-

-

-

در حال تحصیل

24

مسیله دان-حسام

فرایند

94

-

-

-

در حال تحصیل

25

 

حسینی نامی-شمین سادات

 

 

فرایند

 

 

94

بررسی پارامتری فرایند حذف آرسنیک از آب آلوده با روش جذب سطحی توسط

زئولیت طبیعی – نانو اکسید آهن در سیستم پیوسته

دکتر  طهماسب پور

دکتر خاتمیان

دکتر دیوبند

در حال تحصیل

26

گل قاسمی سرخابی-مهسا

فرایند

94

-

-

-

در حال تحصیل

27

خوش بهارنوبری-مینا

فرایند

94

-

-

-

در حال تحصیل

28

اعظمی- میلاد

پلیمر

94

-

-

-

در حال تحصیل

29

محمدی ثانی-سارا

پلیمر

94

-

-

-

در حال تحصیل

30

 

پروین خضرلو-مهری

 

پلیمر

 

94

شبیه سازی دینامیک مولکولی نانوهیدروژلهای پاسخ ده محیطی برپایه کیتوسان برای رهش کنترل شده دارو

دکتر عرفان نیا دکتر فتحی

دکتر جعفر عظمت

در حال تحصیل

31

سبحانی-الهه

پلیمر

94

-

-

-

در حال تحصیل

32

رضایی سقین را-اسما

پلیمر

94

-

-

-

در حال تحصیل

33

بانان باغبانی-نسرین

محیط زیست

94

-

-

-

در حال تحصیل

34

عباس زاده مددلو-فاطمه

محیط زیست

94

-

-

-

در حال تحصیل

35

گرامی مرکید-یاسین

محیط زیست

 

94

-

-

-

در حال تحصیل

36

 

عیوض پوردهخوارقانیان-مهدی

 

 

محیط زیست

 

 

94

بررسی و مدل سازی انتشار و پراکندگی آلاینده های گازی خروجی از خودروهای گازوئیلی و تاثیر آن برکیفیت هوای شهر تبریز

 

 

دکتر خازینی

 

 

 

دکتر موسی محمدپور

در حال تحصیل

37

جمشیدی کلجاهی-مینا

 

 

 

 

محیط زیست

 

 

 

94

ارزیابی میزان آلایندگی خودروهای بنزینی توسط مدلهای انتشار و پراکندگی در کلان شهرها ( مطالعه موردی: میزان آلایندگی در کلان شهرتبریز)

 

 

دکتر خازینی

 

 

 

-

در حال تحصیل

38

ثنائی بناب-لیلا

فرایند

95

-

-

-

در حال تحصیل

39

جاویدی نوبرزاد-مهسا

فرایند

95

-

-

-

در حال تحصیل

40

حلیمی تبریزی-پریا

فرایند

95

-

-

-

در حال تحصیل

41

ارفعی ترکمبور-پوریا

فرایند

95

-

-

-

در حال تحصیل

42

پورپاشا-هادی

فرایند

95

-

-

-

در حال تحصیل

43

جوادپور-رضا

فرایند

95

-

-

-

در حال تحصیل

44

کانی سانانی-محمد

فرایند

95

-

-

-

در حال تحصیل

45

هامونی-فایز

فرایند

95

-

-

-

در حال تحصیل

46

اسحقی-شادی

فرایند

95

-

-

-

در حال تحصیل

47

نامجوفر-مهران

فرایند

95

-

-

-

در حال تحصیل

48

موسوی-سید برهان

پلیمر

95

-

-

-

در حال تحصیل

49

ضیایی-سروش

پلیمر

95

-

-

-

در حال تحصیل

50

قزلقشلاقی-توحید

پلیمر

95

-

-

-

در حال تحصیل

51

رشتبری-بابک

پلیمر

95

-

-

-

در حال تحصیل

52

پورلطفعلی-ارزو

پلیمر

95

-

-

-

در حال تحصیل

53

اقامحمدی باویل-امید

پلیمر

95

-

-

-

در حال تحصیل

54

دارابی نژند-بهمن

پلیمر

95

-

-

-

در حال تحصیل

55

صادق فامیان قدیم-امیر

محیط زیست

95

-

-

-

در حال تحصیل

56

پرده پوش باسمنج-مرتضی

محیط زیست

95

-

-

-

در حال تحصیل

57

ستاری-بهنام

محیط زیست

95

-

-

-

در حال تحصیل

58

تورانی-فرشته

محیط زیست

95

-

-

-

در حال تحصیل

 

 

آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۴۰۱۴