دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی

رتبه های برتر ورودی های کارشناسی مهندسی شیمی

 

نام و نام خانوادگی

ورودی

مقطع

معدل

وضعیت تحصیل

1

محمد امین رضائی  

94

کارشناسی

17.58

در حال تحصیل

2

علی سیاح

94

کارشناسی

17.53

در حال تحصیل

3

-

94

کارشناسی

-

در حال تحصیل

 

 

نام و نام خانوادگی

ورودی

مقطع

معدل

وضعیت تحصیل

1

فاطمه عالی

93

کارشناسی

17.79

در حال تحصیل

2

حسین حرمتی

93

کارشناسی

17.01

در حال تحصیل

3

مریم رجب زاده خسروشاهی

93

کارشناسی

16.96

در حال تحصیل

 

 

نام و نام خانوادگی

ورودی

مقطع

معدل

وضعیت تحصیل

1

پرستو بادامچی زاده

92

کارشناسی

17.84

در حال تحصیل

2

پروانه خلعتی بارنجی

92

کارشناسی

17.21

در حال تحصیل

3

فرید علی زاد اقیانوس

92

کارشناسی

16.88

در حال تحصیل

 

 

نام و نام خانوادگی

ورودی

مقطع

معدل

وضعیت تحصیل

1

مرتضی گلی زاده

91

کارشناسی

17.74

فارغ التحصیل

2

پریوش فیضی شندی

91

کارشناسی

17.71

فارغ التحصیل

3

سید برهان موسوی

91

کارشناسی

17.24

فارغ التحصیل

 

 

آخرین ویرایش۲۴ بهمن ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۵۱۴۲