اعضای هیأت علمی دانشکده

 

مجید احمدلوی داراب

استادیار

زمینه تخصصی:

  • پدیده های انتقال در مخازن نفت و گاز،  داخل راکتورها و کانالها، و سیستم های زنده،
  •  مدل سازی و شبیه سازی فرایند های  
  • نانوذراتها و نانوسیال ها 
  • محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر 

تلفن:  04133393079

mahmadlouydarab@tabrizu.ac.ir 

 

 

 

 

اطلاعات بیشتر

 

حسن اقدسی نیا

استادیار

زمینه تخصصی: مخازن هیدروکربنی، پدیده‌های انتقال

تلفن: 04133392931

 aghdasinia@tabrizu.ac.ir

 

 

 

 

 

 

اطلاعات بیشتر

 

 

سید جمال الدین پیغمبردوست (مدیر گروه مهندسی شیمی)

دانشیار

زمینه تخصصی: علوم و تکنولوژی پلیمر، انرژیهای تجدیدپذیر، نانوتکنولوژی

تلفن: 04133392414

j.peighambardoust@tabrizu.ac.ir

 

 

 

 

 

 

اطلاعات بیشتر

 

 

لیلا خازینی (معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده)

استادیار

زمینه تخصصی:  مهندسی محیط زیست

تلفن: 04133392419

khazini@tabrizu.ac.ir

 

 

 

 

 

اطلاعات بیشتر

 

 

 

سعید زینالی هریس (رییس دانشکده)

استاد

زمینه تخصصی:  نانوسیال (انتقال حرارت و جریان
در کانالهای مدور و غیر مدور-رئولوژی و الکترو رئولوژی)

تلفن: 04133392597

s.zeinali@tabrizu.ac.ir

 

 

 

 

 

اطلاعات بیشتر

 

 

مریم طهماسب پور

استادیار

زمینه تخصصی: سیال سازی نانومواد و میکرومواد، فرایند جذب و جداسازی CO2، تصفیه آب و فاضلاب، سنتز نانومواد (جاذبها و کاتالیستها)، مدلسازی و شبیه سازی نوشته شود. 

تلفن: 04133392418

tahmasebpoor@tabrizu.ac.ir

 

 

 

اطلاعات بیشتر

 


 

 

حمید عرفان نیا

استادیار

زمینه تخصصی: شبیه سازی ملکولی، پدیده های نانو مقیاس، انرژی
 

تلفن: 04133392940

herfan@tabrizu.ac.ir

 

 

 

 

 

اطلاعات بیشتر

علی فرضی

استادیار

زمینه تخصصی: مدلسازی، شبیه سازی و کنترل فرآیند

تلفن: 04133392420

a-farzi@tabrizu.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات بیشتر

 

 

مرتضی قلی زاده

استادیار

زمینه تخصصی: انرژی های تجدید پذیر - تولید  بیوفیول نسل دوم

تلفن:04133392990

  m.gholizadeh@tabrizu.ac.ir

 

 

 

 

اطلاعات بیشتر

 

 

 

افضل کریمی جهندیزی

دانشیار

زمینه تخصص: فرایندهای زیستی، CFD

akarimi@tabrizu.ac.ir

 

 

 

اطلاعات بیشتر

موسی محمد پور فرد

دانشیار

زمینه تخصصی: انتقال حرارت و جرم جریانهای چندفازی

تلفن: 04133392599

mohammadpour@tabrizu.ac.ir

اطلاعات بیشتر

 

علیقلی نیایی

استاد

زمینه تخصصی: کاتالیست و طراحی رآکتور

تلفن: 04133392417

aniaei@tabrizu.ac.ir

 

 

اطلاعات بیشتر
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

آخرین ویرایش۱۸ خرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۷۶۲۲