اعضای هیأت علمی دانشکده

 

مجید احمدلوی داراب

استادیار

زمینه تخصصی:

(1) پدیده های انتقال در مخازن نفت و گاز،  داخل راکتورها و کانال ها،

(2) مدل سازی و شبیه سازی فرایند های مهندسی شیمی و نفت و گاز، 

(3) نانوذراتها و نانوسیال ها 

(4) پدیده های انتقال در سیستم های زنده،

(5) محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر 

تلفن:04133392989

mahmadlouydarab@tabrizu.ac.ir 

 

 

 

 

اطلاعات بیشتر

 

حسن اقدسی نیا

استادیار

زمینه تخصصی: مخازن هیدروکربنی، پدیده‌های انتقال

تلفن: ۰۴۱۳۳۳۹۲۹۳۱

 aghdasinia@tabrizu.ac.ir

 

 

 

 

 

 

اطلاعات بیشتر

 

 

سید جمال الدین پیغمبردوست

دانشیار

زمینه تخصصی: علوم و تکنولوژی پلیمر، انرژیهای تجدیدپذیر، نانوتکنولوژی

تلفن: ۰۴۱۳۳۳۹۲۹۳۲

j.peighambardoust@tabrizu.ac.ir

 

 

 

 

 

 

اطلاعات بیشتر

 

سیدحسین حسینی

استادیار

زمینه تخصصی: فرایندهای پلیمری، نانوسیال‌ها

تلفن: ۰۴۱۳۳۳۹۳۰۹۲

h_hosseini@tabrizu.ac.ir

 

 

اطلاعات بیشتر

 

لیلا خازینی

استادیار

زمینه تخصصی:  مهندسی محیط زیست

تلفن: ۰۴۱۳۳۳۹۳۱۲۶

khazini@tabrizu.ac.ir

 

 

 

 

 

اطلاعات بیشتر

 

 

 

سعید زینالی هریس

استاد

زمینه تخصصی:  نانوسیال (انتقال حرارت و جریان
در کانالهای مدور و غیر مدور-رئولوژی و الکترو رئولوژی)

تلفن: ۰۴۱۳۳۳۹۳۱۵۸

s.zeinali@tabrizu.ac.ir

 

 

 

 

 

اطلاعات بیشتر

 

 

مریم طهماسب پور

استادیار

زمینه تخصصی: سیال سازی، نانومواد

تلفن: ۰۴۱۳۳۳۹۲۳۶

tahmasebpoor@tabrizu.ac.ir

 

 

 

اطلاعات بیشتر

 


 

 

حمید عرفان نیا

استادیار

زمینه تخصصی: شبیه سازی ملکولی، پدیده های نانو مقیاس، انرژی
 

تلفن: ۰۴۱۳۳۳۹۲۹۴۰

herfan@tabrizu.ac.ir

 

 

 

 

 

اطلاعات بیشتر

علی فرضی

استادیار

زمینه تخصصی: مدلسازی، شبیه سازی و کنترل فرآیند

تلفن: ۰۴۱۳۳۳۹۲۹۳۴

a-farzi@tabrizu.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات بیشتر

 

 

مرتضی قلی زاده

استادیار

زمینه تخصصی: انرژی های تجدید پذیر - تولید  بیوفیول نسل دوم

تلفن:04133392990

  m.gholizadeh@tabrizu.ac.ir

 

 

 

 

اطلاعات بیشتر

 

 

 

افضل کریمی جهندیزی

دانشیار

زمینه تخصص: فرایندهای زیستی، CFD

تلفن: ۰۴۱۳۳۳۹۳۱۴۶

akarimi@tabrizu.ac.ir

 

 

 

اطلاعات بیشتر

موسی محمد پور فرد (ریاست دانشکده)

دانشیار

زمینه تخصصی: انتقال حرارت و جرم جریانهای چندفازی

تلفن: ۰۴۱۳۳۳۹۳۱۴۶

mohammadpour@tabrizu.ac.ir

اطلاعات بیشتر

 

علیقلی نیایی

استاد

زمینه تخصصی: کاتالیست و طراحی رآکتور

تلفن: ۰۴۱۳۳۳۹۲۹۸۵

aniaei@tabrizu.ac.ir

 

 

اطلاعات بیشتر