تیم های کمیکار دانشکده

تیم رایان 

در حال حاضر دانشکده مهندسی شیمی و نفت دارای یک تیم کمیکار بنام رایان می باشد که از تاریخ 1395/11/17 فعالیت خود را شروع نموده است. یک نفر از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت سرپرست این تیم بوده و پنج نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی اعضای تیم را تشکیل می دهند. 

اسامی اعضای تیم عبارتند از:

سرپرست:                          دکتر مجید احمدلوی داراب

مدیر مسئول:                      سحر نسیمی

مسئول گرافیکی:                  مرضیه یایجی

مسئول فنی:                       علی سیاح

مسئول هماهنگی:                پارسا دادخواه

مسئول جمع آوری اطلاعات:   سید شریف حسینی

آخرین ویرایش۲۰ آبان ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۳۲۶۶