آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های آموزشی - پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۶ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
مراحل دفاع از پایان نامه ارشدتحصیلات تکمیلی
مراحل تصویب پروپوزال پایان نامه ارشدتحصیلات تکمیلی
فرمت از پیش آماده پروپوزال تشریحی پایان نامه ارشد پردیستحصیلات تکمیلی
فرمت از پیش آماده پروپوزال تشریحی ارشدتحصیلات تکمیلی
برنامه درسی ۸ ترم مقطع کارشناسی مهندسی شیمیکارشناسی
فرم درخواست وام تحصیلیفرم های آموزشی - پژوهشی
هماهنگی دانشکده شیمی برای دفاع از رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
هماهنگی دانشکده شیمی برای دفاع از پایان نامه ارشدتحصیلات تکمیلی
نامه ارسال رساله دکتری به داور جهت بررسی قابلیت دفاعتحصیلات تکمیلی
معرفی رتبه اول به استعداد های درخشانکارشناسی
مدارک لازم جهت تسویه حساب دوره تحصیلات تکمیلیتحصیلات تکمیلی
مجوز دفاع از رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
مجوز دفاع از پایان نامه ارشدتحصیلات تکمیلی
مجوز دفاع از پایان نامه ارشد پردیستحصیلات تکمیلی
گواهی رتبه استعداد درخشان کارشناسیکارشناسی
گواهی اشتغال به صندوق رفاه دانشجوی تحصیلات تکمیلیتحصیلات تکمیلی
گواهی اشتغال به تحصیل در دوره تحصیلات تکمیلیتحصیلات تکمیلی
گواهی اشتغال به تحصیل دانشجوی ارشد یا دکتری به مرکز جذب هیئت علمیتحصیلات تکمیلی
گواهی اشتغال به اداره بورستحصیلات تکمیلی
گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری دانشگاه تبریزتحصیلات تکمیلی