گزارش فعالیتها و پروژه ها

تعداد بازدید:۱۷۰۵

 

گزارش فعالیت‌های انجمن علمی مهندسی شیمی

پس از زحمات فراوان و فعالیتهای زیاد انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی و نفت در دورههای قبلی، دوره فعلی در سال تحصیلی 99-98 از ترکیب دانشجویان مستعد از ورودی‎‎های مختلف تشکیل گردید. جلسات اولیه نیز برای برنامهریزی و کمیتهبندی اعضای شورای مرکزی و اعضای انجمن علمی در همان بازه زمانی اولیه ترتیب داده شد و مسئولیتهای مختلف برای هر فرد تبیین و به دنبال آن، گروههای مختلف نشریه، برگزاری کارگاه، کمیکار و جداسازی، فضای مجازی و تالیف کتاب تشکیل گردید. که گزارش فعالیت هر کدام به شرح زیر تقدیم میگردد.

عملکرد انجمن در زمینه نشریه

این دوره از انجمن علمی-دانشجویی مهندسی شیمی و نفت، با تشکیل فصلنامهای موسوم به نوآوران، فعالیت نشریهای خود را آغاز کرده و به لطف خدا، تا به حال موفق به انتشار سه شماره فصنامه و یک شماره ویژهنامه شده است. قابل ذکر است محتوای این نشریه به صورت دوزبانه و تحت نظر اساتید دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه تبریز توسط دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسیارشد تهیه و در قالب کاملا آکادمیک و شکیل در آن گنجانده شده است.

عملکرد انجمن در زمینه برگزاری کارگاه و دوره

برگزاری کارگاه‎‎های جامع نانو و زبان از جمله کارگاهای برنامهریزی شده این دوره از انجمن بوده است و شورای مرکزی برآن است تا با جذب اساتید برتر، کارگاههای بیشتر و متنوعتری تدارک ببیند.

عملکرد انجمن در زمینه برگزاری کمیکار و جداسازی

این دوره از انجمن، از همان ابتدای شروع فعالیت، برآن بود تا با تشکیل تیمهای منسجم و برنامه ریزی دقیق، حضوری قدرتمند در مسابقات کمیکار و جداسازی داشته باشد. به همین دلیل دو تیم کمیکار و یک تیم جداسازی تشکیل گردید. با توجه به تصمیم شورای مرکزی، تصمیم برآن شد که دو تیم کمیکار برای مسابقات سال آینده شروع به آمادگی کنند اما تیم جداسازی با تلاش شبانهروزی و خودباوری توانست ضمن شرکت در سیزدهمین دوره مسبقات ملی کمیکار و جداسازی، رتبه اول را در بخش جداسازی کسب نماید.

عملکرد انجمن در زمینه فضای مجازی

سامانبخشی و ایجاد کانالهای اطلاع رسانی و راه‌های ارتباطی در شبکات مجازی مختلف در کنار برنامهریزی برای تولید و انتشار محتوای باکیفیت باعث شد این دوره از انجمن، عملکرد رضایت بخشی را در زمینه فعالیت در فضای مجازی ارائه کند.

عملکرد انجمن در زمینه تالیف کتاب

این دوره، با وجود تشکیل گروه مختص تالیف کتاب و برنامه ریزی برای آن، به دلایل مختلف از جمله همه‎گیری ویروس کووید-19، موفق به اقدام به تالیف کتاب نبود اما امید است با توجه به کارگروه تشکیل شده، در دوره های بعدی شاهد این موفقیت نیز از انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی باشیم.

آخرین ویرایش۲۸ شهریور ۱۳۹۹