دکتر علیقلی نیائی

تعداد بازدید:۱۰۷۴۷

 

نام و نام خانوادگی

علیقلی نیائی

رشته تحصیلی

 

مهندسی شیمی

مدرک تحصیلی   دکتری تخصصی
دانشگاه محل اخذ و سال   دانشگاه تربیت مدرس ، 1379
کشور محل اخذ   ایران
مرتبه علمی   استاد
زمینه های تحقیقاتی   مهندسی واکنش های شیمیایی؛ فرآیندهای کراکینگ حرارتی؛ کاتالیست و راکتورهای کاتالیستی؛ مدلسازی و شبیه سازی مهندسی واکنش های شیمیایی؛ فرآیندهای کاتالیستی شامل فرآیندهای هیدروکربنی، تبدیل متانول به اولفین ها، تبدیل متانول به بنزین، تولید گاز سنتز، فرآیند فیشر تروپس، حذف کاتالیستی مواد آلی فرار در هوا، حذف کاتالیستی اکسیدهای نیتروژن از اگزوز اتومبیل و واحدهای نیروگاهی؛ کراکینگ و گوگردزدایی از برش های نفتی؛ تبدیل دی اکسید کربن به مواد هیدروکربنی؛ خودتمیز شوندگی در سطوح ساختمانی و سلول های خورشیدی؛ انرژی های تجدیدپذیر
پست الکترونیک   aniaei@tabrizu.ac.ir , ali.niaei@gmail.com
آدرس وبسایت  

http://scholar.google.com/citations?user=xe12IS8AAAAJ&hl=en

https://ir.linkedin.com/in/aligholi-niaei-b5089067

https://www.researchgate.net/profile/Aligholi_Niaei

شماره تلفن  

33393163 - 041

33392530 - 041

شماره فاکس

  33338497 - 041
شماره اتاق   7
    دریافت رزومه

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۶ آذر ۱۴۰۱